Cynigion diweddaraf

Cynigion yn ddilys tan 10fed Ionawr 2016

Pâr o sbectol darllen o bell neu sbectol haul o gynnyrch lazer, gyda phob pâr cyfan o sbectols

10% oddi ar bris torri gwallt

Prynwch ddau mins pei i gael y trydydd am ddim.

5% oddi ar bob gwerthiant heblaw Calor Gas

10% oddi ar bris porc heblaw bacon

10% oddi ar ffrogiau parti a dillad bechgyn wrth wario dros £15

10% oddi ar bob dim yn y siop ar werthiant dros £20

10% oddi ar fflagiau Cymreig: Baner Dewi Sant, Owain Glyndŵr a’r ddraig Goch a chrysau Rygbi Cymru

Hyd at 15% oddi ar rownd o golff

10% oddi ar wasanaeth gwirio beic

Torri goriadau tra ydych yn aros

Disgownt am driniaethau ewinedd: Shellac £12, Ffeilio a polish £7, Twtio ewinedd £5, Ewinedd glityr i blant £5

Un cynnyrch ffres i fynd adra hefo chi wrth brynu Te Cymreig traddodiadol

10% oddi ar emwaith arian dros £25

Coffi americano neu baned o de am ddim gyda brecwast trwy’r dydd

Litr o betrol, litr o olew tsiaen a 'pruner' am ddim gyda lli gadwyn Stihl. Cynnig ar gael tra bo stoc yn para.

10% oddi ar bob gwariant dros £20

Bydd pob gwariant dros £20 yn rhoi taleb o £5 i chi tuag at y tro nesaf byddwch yn prynu o WOW